De Karmel

De Karmel

De Karmelorde heeft niet net als andere orden, zoals de Franciscanen, Dominicanen of Benedictijnen, een stichter. De orde is ontstaan op de Karmel een bergketen aan de kust van de Middellandse zee. Aan het einde van de 1e kruistochten in de 13e eeuw nam de H. Lodewijk enkele monniken mee van de Berg Karmel naar Europa en zo ontstonden de eerste Karmelkloosters.

De Berg Karmel

De profeet Elia verkondigde op de Karmel aan het volk, door zijn offer, Jahwe als de ware God. Elia’s leven was geheel gericht op deze enige God. Hij is de mens die voor God staat en weet dat God naar Hem kijkt. Elia legde het zo uit: “Ik sta voor God, de levende ziet op mij neer en ik ben voor Hem doorzichtig als kristal. Niet het geringste kan ik voor Hem verbergen.” Dit staan voor God, letterlijk en figuurlijk, zorgde ervoor dat Elia voortdurend de strijd aan moest gaan tegen de verering van de afgod Baal. Een mooi verhaal staat in het 1e boek Koningen over het offeren aan de god Baal en het offer van Elia. We kunnen het zonder te lezen op onze vingers uittellen dat Jahwe, de ware God, en Elia de strijd gaan winnen. Maar het is wel de moeite waard om het zelf eens te lezen. Ook over de ontmoeting met Jahwe. Hij zocht Jahwe in de storm die de bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde, maar daar was Jahwe niet, toen kwam er een aardbeving en vuur, maar ook daar was Jahwe niet. Nee, Jahwe was in het suizen van een zachte bries en Elia wist dat dit God was en hoorde de stem van Jahwe.
Deze profeet bleef voor velen in de herinnering voortleven als een voorbeeld en er waren mensen die in deze eenzaamheid het woord van Elia “God leeft en ik sta voor zijn aangezicht” als hun roeping meenden te zien. Zo gingen kluizenaars in de geest van Elia op de berg Karmel leven.
Er is nog een persoon belangrijk en dit is de Heilige Maagd Maria. Ter ere van haar bouwden zij een kapel en vereerden haar bijzonder. De kluizenaars noemden zich de Broeders van de Allerzaligste Maagd van de Berg Karmel. Het klinkt ons misschien vertrouwd in de oren, maar realiseert u zich dat eeuwen voor dat Christus geboren was, de Heilige Elia en zijn volgelingen zichzelf hadden toegewijd aan de toekomstige Moeder van God, Maria, Koningin van de Berg Karmel. Het verhaal gaat dat de spirituele afstammelingen van Elia en zijn volgelingen op het feest van Pinksteren, de geboorte van de Kerk, de Berg Karmel omlaag kwamen. En zij de eersten waren die op die dag de boodschap van het christendom accepteerden en zich door de apostelen lieten dopen. Teruggekeerd op de heilige berg, richten zij de eerste kapel ooit gebouwd op uit eerbetoon voor de Maagd Maria. Van die tijd af, was de toewijding aan Gods Moeder door de kluizenaars op de Berg Karmel neergeschreven als een testament, een spirituele schat.

De Karmelorden

Het is in de Karmelorde niet anders dan in de Kerk en in de hele wereld. Het gaat op en neer. De eerste Karmelieten moesten wennen aan het leven in de steden en het kostte moeite om het kluizenaarsleven van ‘onophoudelijk’ gebed te combineren met het apostolaat. In een soort spiritueel dal verscheen Maria aan de H. Simon Stock, gaf hem het bruine wollen scapulier en sprak deze woorden: ”Dit hier is een teken voor jou en een voorrecht voor alle Karmelieten: degene die in dit kleed sterft wordt gespaard voor het eeuwige vuur.” Het scapulier is tenslotte een teken geworden van dienstbaarheid aan en de bescherming van de Maagd Maria. Het gaf de monniken een groot gevoel van veiligheid: “wie dit kleed draagt gaat niet verloren, Maria beschermt ons” zeiden de Karmelieten.
In 1452 werd de vrouwelijke tak van de Orde gesticht. Opnieuw was er een dal in de 16e eeuw. Er was laksheid en gemakzucht in de kloosters binnengeslopen en de H. Teresa van Avila en de H. Johannes van het Kruis stelden orde op zaken en hervormde de Karmel en bracht haar terug naar de beleving van de oorspronkelijke regel. Nu is de vrouwelijke tak van de Karmel van oorsprong een slotleven, maar ons kunt u binnen en buiten ons huis overal “in het wild” tegenkomen. Dat is het werk van onze stichteres. Maar voor de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus er echt was, had zij nog een lange weg te gaan.

Onze Karmel is anders

De Karmelieten zijn oorspronkelijk als volgt begonnen:
De Mannen vormen de 1e orde.
De vrouwelijke tak van de Karmel behoort tot de 2e orde.
En is dan onze Karmel de 3e orde? Nee, de 1e orde en daar heeft Moeder Maria-Teresa hard voor moeten vechten: wij zijn een congregatie met Pauselijk recht en daardoor autonoom. Natuurlijk kan de Paus wel ingrijpen als dat nodig is.